شيث اماني چهره محبوب و از رهبران كارگري شناخته شده در شهر سنندج دستگير شد

تجمعات و جمع آوري طومارهاي اعتراضي براي آزادي كارگران زنداني در شهر سنندج ادامه دارد

kargar

مظفر صالح نيا، شريف ساعد پناه، شيث اماني

بنا بر خبر منتشر شده در سايت اتحاد، شيث اماني ازاعضاي هيات مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران در حاليكه ظهر امروز٢٦ دي در دادگستري اين شهر پيگير پرونده كارگران زنداني شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا بود، بازداشت و به زندان مركزي شهر منتقل گرديد.

قضيه از اين قرار است كه امروز ٢٦ ديماه همانند روزهاي ديگر خانواده هاي شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا به همراه ديگر خانواده هاي كارگري مقابل ستاد خبري اداره اطلاعات شهر سنندج تجمع كرده و خواهان آزادي كارگران زنداني  شدند. آنها  از ساعت نه و نيم صبح در آن محل اجتماع كرده و  براي چند ساعت خيابان جلوي اين محل را به اشغال خود درآوردند. بطوريكه نيروهاي سركوبگر رژيم ناگزير مسئول اين ستاد را به ميان جمعيت فرستادند و قول بررسي قطعي وضعيت كارگران زنداني تا روز پنجشنبه را  دادند. اما تجمع كنندگان به اين وعده ها توجهي نكرده و بر آزادي بي قيد و شرط كارگران زنداني پافشاري كردند. زير فشار اين اعتراضات مقامات زندان ناگزير شدند از طريق تلفن ارتباط شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا را با خانواده هايشان برقرار كنند. اين كارگران در تماس تلفني شان گفتند كه به آنان گفته است كه به طور قطع تا روز پنجشنبه وضع آنها روشن خواهد شد. خانواده شريف و مظفر و مردم همراهشان با شنيدن اين سخنان محل ستاد خبري را ترك كردند و اعلام كردند كه ما روز چهارشنبه به تجمعات خود ادامه خواهيم داد.   

 بدنبال اين تجمع شيث اماني از رهبران شناخته شده كارگري در شهر سنندج به همراه تعدادي از اعضاي اين اتحاديه  به دادگستري سنندج مراجعه كردند. شيث در آنجا خواهان ملاقات با دادستان و روشن شدن اتهامات وارده بر كارگران زنداني شد. اما نه تنها به وي پاسخي داده نشد بلكه حدود ساعت ٢ بعد از ظهر ماموران اطلاعاتي رژيم او را نيز دستگير و به زندان مركزي انتقال دادند.

بدين ترتيب در حال حاضر مظفر صالح نيا، شريف ساعد پناه و شيث اماني سه چهره محبوب و شناخته شده كارگري در زندان مركزي شهر سنندج در بازداشت جمهوري اسلامي قرار دارند.  بايد با تمام توان براي آزادي اين كارگران و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان تلاش كنيم

خانواده هاي كارگران زنداني و مردم معترض در سنندج، بدنبال تجمع امروز خود نيز اعلام داشتند كه تا آزادي بدون قيد و شرط كارگران دستگير شده از زندان به تجمعات خود ادامه خواهند داد. بايد وسيعا به اين تجمعات اعتراضي پيوست.

 در كنار تجمعات اعتراضي براي آزادي كارگران زنداني در سنندج ما شاهد جمع آوري طومارهاي اعتراضي از سوي كارگران در مراكز مختلف كارگري و در سطح اين شهر هستيم. از جمله تا كنون طومارهايي اعتراضي و با خواست آزادي كارگران زنداني از سوي کارگران بازنشسته کارخانه شاهو، کارگران اخراجی ریسندگی پرریس، نساجی کردستان، کارگران فلز کار و ساختمان و کارگران دست فروش سنندج نوشته شده و جمع آوري اين طومارها ادامه دارد، بايد وسيعا و از تمام مراكز كارگري در تمام شهرها به اين حركت اعتراضي پيوست. دستگيري شيث اماني، مظفر صالح نيا، شريف ساعد پناه در سنندج و محمد حسيني در دماوند را كه در فاصله يك ماه اخير روي داده است، وسيعا محكوم كنيم. با تمام قوا براي آزادي همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي تلاش كنيم.

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني

منبع روزنه

Advertisements

درباره مازیار بذرافکن
. شهریار ایازی . مازیار بذرافکن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: